نوشته‌ها

كدام فايل در چه حالي/ توسط چه برنامه اي / به چه شكلي باز شده است؟

اين برنامه كه مي خواهم در مورد آن صحبت كنم به طور قطع مشكل گشاي بسياري از ادمين هاي شبكه است كه البته بهتر است بگويم فراي تصور هر كسي كه دنبال چنين برنامه اي بوده است عمل مي كند و ممكن است كه شما را دچار شگفتي كند.حتما تا به حال براي شما پيش امده است كه بخواهيد متوجه شويد يك برنامه كدام فايل ها را گشوده است يا اينكه مثل من قصد يافتن فايل يا فايل هاي تنظيمات يك برنامه را در سر داشته باشيد اين برنامه مي تواند به صورت همزمان در هر لحظه فعاليت سيستم فايل را در اختيار شما قرار دهد اسم اين برنامه Filemon هست كه در ادامه براي دانلود قرارش دادم.

filemon
دانلود Filemon
راهنماي استفاده