پروژه حس ششم خود را بسازید

چند سال پیش در حدود سال ۱۳۸۸ بود که در مورد تکنولوژی حس ششم و توسط Pranav Mistry در برنامه TED india اجرا شده بود یک خبر کوتاه آوردم و حالا می خواهم به شما بگویم که چگونه می توانید پروژه حس ششم را به صورت آزمایشی برای خود بسازید چیزی مشابه و در توسعه آن کمک کنید. در زیر می توانید ویدیوی مربوط به نحوه کارکرد این تکنولوژی را بیینید:

برای ساخت این دستگاه حس ششمی چه می خواهیم:

سخت افزار:

کامپیوتر کوچک:

برای این منظور می توان از یه برد رسپبری پای زیرو استفاده نمود که هم کوچک است و هم قدرتمند.

دوربین:

یک دوربین به عنوان دستگاه کلیدی دریافت ورودی های کاربر به سیستم حس ششم که در حقیقت به عنوان چشمان سیستم عمل می کنند. به زبان ساده این دوربین صحنه های را که کاربر به سمت آنها نگاه می کند را ضبط می نماید. این ویدیو به یک دستگاه محاسبه گر قابل حمل متصل می گردد که البته یک دستگاه قابل برای انجام محاسبات سنگین دید کامیپوتری نیست. اعمال اصلی دوربین مذکور به شرح زیر می تواند لیست گردد:

حرکات دست کاربر و اشارات او را ضبط می کند.

صحنه های پیش روی کاربر و تعاملات وی را با آنها ضبط می نماید.

تصویر پیش رو را که با چارچوب ایجاد شده با دست کاربر مورد اشاره قرار داده شده است را عکسبرداری می کند.

تصویر ایجاد شده توسط رابط پروژکتور را ضبط می کند.

 دوربین پیشنهادی: Logitech QuickCam Pro for notebooks

پروژکتور: