فضای سایبر با ارتباط میان انسانها در دنیای مجازی گسترش می یابد.

 در دنیای علم و ارتباطات و عصر جدیدی که در آن به بسر می بریم آنچه که در فضای سایبر و در مورد IT بیش از هر چیز دیگر چشم نوازی می کند اینست که در این فضا تمامی پیشرفت ها و موفقیت ها در این فضا حاصل تعامل و مشارکت میان متخصصان هر حوزه با حوزه های دیگر بوده تا جایی که می بینیم نه تنها در پس پرده با یکدیگر در حال تعامل هستند حتی در برابر چشمان کاربران به هم افزایی برای یکدیگر مشغولند. تا جایی که میزان ویدیویی که روزانه در یوتیوب تماشا می شود از طریق فیس بوک در هر روز معادل 46 سال است.مثال دیگر در این زمینه سایت expert-exchange می باشد که محیطی را برای تعامل کارشناسان فراهم آورده و روزانه تعداد زیادی از سوالات در این سایت پاسخ داده می شود.امید است که این سایت نیز به عنوان فضایی برای یافتن پاسخی برای سوالات شما تا حد زیادی راهگشا باشد.

عبدالنبی ضامنی

info@blog.zameni.us